Par mANI

Lektore un skolotāja - ekonomika, uzņēmējdarbība, starptautiskais biznes

Prodekāne - Uzņēmējdarbības vadības fakultātē

Ekonomikas zinātņu maģistrs.

Absolvējusi RTU Inženierekonomikas fakultāti - Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas programmu ieguvusi Ekonomisko zinātņu maģistra grādu.

Latvijas Ekonomistu asociācijas valdes locekle.

SIA “Urbāna radošās metālmākslas darbnīca – salons” valdes locekle.