STARPTAUTISKĀ TIRDZNIECĪBA

Studiju kurss, dod ieskatu tirdzniecības procesos, kas norisinās pasaules saimniecībā,

Informācijas avoti

Dažādas organizācijas un institūcijas, kas apkopo plaša spektra informāciju
www.worldbank.org-Pasaules Banka
www.imf.org- Starptautiskais Valūtas fonds
www.un.org- Apvienoto Nāciju Organizācija
www.ecb.int- Eiropas Centrālā banka
www.oecd.org- Ekonomikas Sadarbības un Attīstības Organizācija
www.efta.int- Eiropas brīvās tirdzniecības asociācija
www.wto.org- Pasaules tirdzniecības organizācija

  UNCATAD

Eiropas Savienība

Periodika - analītiska informācija
www.economist.com- The Economist
www.gfmag.com- Global Finance
www.forbes.com- Forebs
www.globaltrademag.com-Global Trade
www.gtreview.com- Global Trade Review

Informācija par Latvijas staptautisko sadarbību
www.bank.lv- LB
www.em.gov.lv- Ekonomikas ministrija
www.csb.gov.lv- Statistikas pārvalde
www.vid.gov.lv- VID - sadaļa muita
www.am.gov.lv- Ārlietu ministrija

Iesaku izmantot Turības bibliotēkas resursus un arī tiešsaites datu bāzes

Papildus informācijas saites atbilstoši tēmām