Studiju kursi

Tagadnes dzīves ritms kļuvis skarbs un daudzveidīgs. Dzīves straujais, griezīgais un mehanizētais ritms mūs saplosa un nogurdina. Mūsdienu cilvēks ir kā niecīgs kuģis vētrainā jūrā, ceļā uz jaunu ostu, bet tās atrašanās vietu vēl nezina.    (Konstantīns Rauduve)


Lai atvieglotu ceļu caur zināšanu vētraino jūru, šeit tiek apkopota noderīga informācija maniem studentiem. 

Manā pārziņā ir ekonomikas un starptautiskā biznesa zināšanu jomas.

Izvēlieties sev nepieciešamo studiju kursu no saraksta un meklē sev nepieciešamo informācijas avotu:

Starptautiskā komercdarbības vide

Starptautiskā tirdzniecība

Imports un eksports

Cenu veidošana

Globālā pasaules saimniecība un starptautiskais bizness

Eksporta un importa bizness