Globālā pasaules saimniecība un starptautiskais bizness

Studiju kurss ļaus iegūt praktiski pielietojamas zināšanas par procesiem pasaules saimniecībā un starptautiskā biznesa lomu un attīstības tendencēm,

Informācijas avoti

Šis ir studiju kurss, kas ietver plašu informācijas klāstu, kas ļaus  paplašināt zināšanas .

Dažādas organizācijas un institūcijas, kas apkopo plaša spektra informāciju
www.worldbank.org/- Pasaules Banka
www.imf.org- Starptautiskais Valūtas fonds
www.un.org- Apvienoto Nāciju Organizācija
www.ecb.int- Eiropas Centrālā banka
www.oecd.org- Ekonomikas Sadarbības un Attīstības Organizācija
www.wto.org- Pasaules tirdzniecības organizācija
www.ilo.org- Starptautiskā darba organizācija
www.cia.gov-Central Intelligence Agency
www.ifc.org– International Finance Corporation
http://europa.eu- Eiropas Savienība

Periodika - analītiska informācija
www.economist.com- The Economist
www.gfmag.com- Global Finance
www.manufacturingglobal.com– Manufacturing Global
www.relocatemagazine.com/- Relocate Global

Informācija par Latvijas eksport un importu
www.em.gov.lv- Ekonomikas ministrija
www.csb.gov.lv- Statistikas pārvalde
www.vid.gov.lv- VID - sadaļa muita
www.am.gov.lv- Ārlietu ministrija

Iesaku izmantot Turības bibliotēkas resursus un tiešsaites datu bāzes


Plašs grāmatu klāsts 

Amazon


Noderīga informācija

saskaņā ar dažādām tēmām