Cenu Veidošana

Studiju kurss, kas ļaus veidot zināšanu bāzi cenu noteikšanai dažādā tirgus situācijās.

Informācijas avoti

Šis ir studiju kurss, kas ietver plašu informācijas klāstu, lai paplašinātu savas zināšanas var noderēt sekojošas saites

www.csb.gov.lv- Statistikas pārvalde

Eurostats

Makroekonomika

Cenu veidošanas žurnāls

Cenošanas risinājumi