Starptautiskā Komercdarbības vide

Studiju kurss, ko apgūstot var gūt papildus zināšanas par starptautiskās komercdarbības vides būtību, ietekmējošiem faktoriem, biznesa iespējām. Apstiprināsiet savu pārliecību un radīsiet vielu pārdomām.

Informācijas avoti

Dažādas organizācijas un institūcijas, kas apkopo plaša spektra informāciju
www.worldbank.org-Pasaules Banka
www.imf.org- Starptautiskais Valūtas fonds
www.un.org- Apvienoto Nāciju Organizācija
www.ecb.int- Eiropas Centrālā banka
www.oecd.org- Ekonomikas Sadarbības un Attīstības Organizācija
www.efta.int- Eiropas brīvās tirdzniecības asociācija
www.wto.org- Pasaules tirdzniecības organizācija
www.ilo.org- Starptautiskā darba organizācija
Eiropas Savienība

Periodika - analītiska informācija
www.economist.com- The Economist
www.gfmag.com- Global Finance
www.forbes.com- Forbes
www.europeanbusinessreview.com- European Business Review
www.inc.com- INC

Informācija par Latvijas staptautisko sadarbību
www.bank.lv- LB
www.em.gov.lv- Ekonomikas ministrija
www.csb.gov.lv- Statistikas pārvalde
www.vid.gov.lv- VID - sadaļa muita
www.am.gov.lv- Ārlietu ministrija

Iesaku izmantot Turības  bibliotēkas resursus  un arī tiešsaites datu bāzes

Šis ir studiju kurss, kas ietver plašu informācijas klāstu, lai paplašinātu savas zināšanas var noderēt dažādi interneta avoti, kas apkopoti zemāk.

Saites saskaņā ar tēmām